Ok
width
height
Rubber物价 Month
大豆 1,681.00 -12.00 -0.71% 0.55% 11.81%
小麦 1,148.25 -6.50 -0.56% 4.86% 77.06%
木料 651.80 -8.20 -1.24% -37.01% -51.34%
起司 2.41 0 0% 5.74% 32.75%
棕榈油 6,383.00 -99.00 -1.53% -0.27% 63.00%
牛奶 25.11 0.03 0.12% 3.29% 32.65%
可可 2,407.00 -34.00 -1.39% -6.60% -0.62%
棉花 145.16 3.62 2.56% 1.99% 76.08%
橡胶 242.80 0.30 0.12% -2.92% -6.62%
橙汁 175.00 -3.35 -1.88% 4.17% 49.51%
咖啡 216.65 3.00 1.40% -2.15% 39.15%
燕麦 680.75 6.5000 0.96% -1.91% 86.63%
羊毛 1,420.00 -11.00 -0.77% 3.88% 7.90%
大米 17.08 -0.0900 -0.52% -0.15% 29.45%
油菜籽 1,153.10 -32.80 -2.77% -3.98% 33.72%
白糖 19.67 -0.08 -0.41% 3.58% 17.22%
2.69 0 0% -4.61% -10.93%
玉米 770.75 -1.0000 -0.13% -3.84% 23.42%


橡胶 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 橡胶 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
242.80 242.50 526.40 128.80 2010 - 2022 日元/千克 日常