Ok
width
height
China 52 Week Bill Yield


Yield Month
China 10Y 2.69 -0.025% -0.193% -0.483%
China 52W 1.99 -0.040% -0.371% -0.600%
China 20Y 3.40 -0.018% -0.128% -0.311%
China 2Y 2.09 -0.041% -0.389% -0.574%
China 30Y 3.27 -0.027% -0.113% -0.482%
China 3Y 2.19 -0.044% -0.365% -0.585%
China 5Y 2.36 -0.040% -0.327% -0.581%
China 7Y 2.62 -0.035% -0.254% -0.528%


中国 - 52周产条例
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 52周产条例.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
1.99 2.03 4.45 0.78 2007 - 2022 % 日常