Ok
width
height
China 52 Week Bill Yield


Yield Month
China 10Y 2.85 0.009% 0.087% -0.281%
China 52W 1.99 0.013% 0.012% -0.382%
China 20Y 3.44 0.002% 0.066% -0.313%
China 2Y 2.29 0.006% 0.085% -0.380%
China 30Y 3.31 -0.003% 0.051% -0.365%
China 3Y 2.46 0.025% 0.142% -0.316%
China 5Y 2.66 0.014% 0.159% -0.279%
China 7Y 2.85 0.002% 0.119% -0.258%


中国 - 52周产条例
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 52周产条例.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
1.99 1.98 4.45 0.78 2007 - 2022 % 日常