Ok
width
height
China Passenger Car Sales

中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 50.90 51.00 59.20 35.70 积分 [+]
非制造业PMI 53.50 55.20 62.20 29.60 % [+]
制造业PMI 51.30 52.00 54.90 40.30 积分 [+]
服务业PMI 50.30 55.10 58.40 26.50 积分 [+]
工业生产 8.30 8.80 35.10 -21.10 % [+]
工业生产(月) 0.56 0.53 36.56 -22.10 % [+]
制造业生产 8.70 9.00 39.50 -15.70 % [+]
新订单指数 51.50 51.30 65.10 29.30 积分 [+]
库存变化 6718.00 6609.00 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 2020000.00 2132800.00 3060271.00 88416.00 单位 [+]
汽车生产 1555000.00 1616558.00 2669100.00 195000.00 单位 [+]
车辆注册 1569000.00 1646037.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
矿业生产 0.70 3.20 17.50 -6.50 % [+]
钢铁生产 93900.00 99500.00 99500.00 4918.00 千吨 [+]
产能利用率 78.40 77.20 78.40 67.30 % [+]
竞争力指数 73.90 72.61 73.90 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 50.60 53.80 57.50 27.50 积分 [+]
水泥生产 22433.00 24307.00 24868.68 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 42.00 41.00 42.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 78.00 80.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 4218330.00 3424740.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 31.00 46.00 99.00 31.00 [+]
电力生产 686000.00 647800.00 727720.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 车辆注册.