Ok
width
height
China GDP Growth Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-01-21 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q4 1.5% 1.6% 1.5%
2019-04-17 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q1 1.4% 1.5% 1.4%
2019-07-15 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q2 1.6% 1.4% 1.5%
2019-10-18 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q3 1.5% 1.6% 1.5%
2020-01-21 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q4
2020-04-17 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q1
2020-07-15 02:00 AM GDP增长率 (季度) Q2
[+]


中国 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 1.50 1.60 2.40 1.40 % [+]
国内生产总值年增长率 6.00 6.20 15.40 3.80 % [+]
国内生产总值 13608.15 12143.49 13608.15 47.21 美元 - 10亿 [+]
国民生产总值 896915.60 820099.50 896915.60 679.10 CNY-HML [+]
固定资本形成总额 380771.80 349368.80 380771.80 80.70 CNY-HML [+]
人均国内生产总值 7755.00 7308.10 7755.00 132.30 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 16186.80 15254.00 16186.80 1522.00 美元 [+]
不变价国内生产总值 697798.00 450933.20 900309.50 5262.80 CNY-HML [+]
从农业GDP 43005.00 23207.00 64734.00 649.30 CNY-HML [+]
从国内生产总值建设 45134.00 27465.60 61808.00 181.90 CNY-HML [+]
从制造业的GDP 233457.00 152993.70 305160.00 2207.80 CNY-HML [+]
从GDP的服务 376925.00 247742.60 469574.60 2212.70 CNY-HML [+]
从GDP运输 31894.00 20494.80 40550.00 393.20 CNY-HML [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 国内生产总值增长率.