China Corruption Index
width
height
Forecast Data Chart

中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 49.80 49.50 59.20 38.80 指数点 [+]
非制造业PMI 53.70 53.80 62.20 50.80 % [+]
制造业PMI 51.40 50.40 52.30 47.20 [+]
服务业PMI 51.30 52.10 54.70 50.00 指数点 [+]
工业生产 4.40 4.80 29.40 -21.10 % [+]
工业生产(月) 0.32 0.19 1.32 0.13 % [+]
制造业生产 4.30 4.50 11.40 4.30 % [+]
新订单指数 50.50 49.70 65.10 32.30 指数点 [+]
库存变化 15873.10 14185.80 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 2271000.00 1958000.00 3060271.00 88416.00 [+]
汽车生产 1693000.00 1523000.00 2669100.00 215533.00 单位 [+]
车辆注册 1653000.00 1528000.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
矿业生产 3.70 6.60 7.90 -3.80 % [+]
钢铁生产 87251.00 85223.00 89091.00 4918.00 千吨 [+]
产能利用率 76.40 75.90 78.00 72.90 % [+]
竞争力指数 73.90 72.61 73.90 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 51.90 51.60 53.70 48.00 [+]
水泥生产 21018.20 21003.00 23427.00 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 39.00 41.00 41.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 87.00 77.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 4016350.00 3497700.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 46.00 78.00 99.00 46.00 [+]
电力生产 668200.00 657300.00 668200.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 腐败指数.