Ok
width
height
China Changes in Inventories

中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 51.90 52.10 59.20 35.70 积分 [+]
服务业PMI 56.30 57.80 58.40 26.50 积分 [+]
非制造业PMI 55.70 56.40 62.20 29.60 % [+]
制造业PMI 53.00 54.90 54.90 40.30 积分 [+]
工业生产 7.30 7.00 29.40 -21.10 % [+]
工业生产(月) 1.10 1.03 30.11 -24.01 % [+]
制造业生产 7.70 7.70 11.40 -15.70 % [+]
新订单指数 53.60 53.90 65.10 29.30 积分 [+]
库存变化 6609.00 15873.10 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 2830000.00 2770000.00 3060271.00 88416.00 [+]
汽车生产 2331000.00 2329000.00 2669100.00 195000.00 单位 [+]
车辆注册 2375000.00 2297000.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
钢铁生产 87660.00 92202.00 94845.00 4918.00 千吨 [+]
矿业生产 4.90 2.00 8.10 -6.50 % [+]
产能利用率 78.00 76.70 78.00 67.30 % [+]
竞争力指数 73.90 72.61 73.90 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 55.80 57.50 57.50 27.50 积分 [+]
水泥生产 21333.00 24330.35 24868.68 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 41.00 39.00 41.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 80.00 87.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 5744500.00 5012420.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 31.00 46.00 99.00 31.00 [+]
电力生产 631500.00 723830.00 723830.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 库存变化.