Ok
width
height
China Total Vehicle Sales


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-01-13 06:30 AM Dec 6.4% 12.6%
2021-02-09 06:30 AM Jan 30% 6.4%
2021-03-11 06:30 AM Feb 365% 30%
2021-04-09 06:20 AM Mar 74.9% 365%

中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 51.90 50.60 59.20 35.70 积分 [+]
服务业PMI 54.30 51.50 58.40 26.50 积分 [+]
非制造业PMI 56.30 51.40 62.20 29.60 % [+]
制造业PMI 50.60 50.90 54.90 40.30 积分 [+]
工业生产 14.10 35.10 35.10 -21.10 % [+]
工业生产(月) 0.60 0.69 36.56 -22.10 % [+]
制造业生产 15.20 39.50 39.50 -15.70 % [+]
新订单指数 53.60 51.50 65.10 29.30 积分 [+]
库存变化 6609.00 15873.10 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 2526000.00 1454806.00 3060271.00 88416.00 [+]
汽车生产 1883000.00 1162000.00 2669100.00 195000.00 单位 [+]
车辆注册 1874000.00 1156000.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
钢铁生产 83000.00 90200.00 94845.00 4918.00 千吨 [+]
矿业生产 2.90 17.50 17.50 -6.50 % [+]
产能利用率 77.20 78.00 78.00 67.30 % [+]
竞争力指数 73.90 72.61 73.90 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 53.10 51.70 57.50 27.50 积分 [+]
水泥生产 21333.06 24330.35 24868.68 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 42.00 41.00 42.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 78.00 80.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 1114010.00 6451610.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 31.00 46.00 99.00 31.00 [+]
电力生产 657900.00 727720.00 727720.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 汽车总销量.