Ok
width
height
China NBS Manufacturing PMI
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-08-31 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Aug 49.5 49.7 49.7
2019-09-30 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Sep 49.8 49.5 49.5
2019-10-31 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Oct 49.3 49.8 49.8
2019-11-30 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Nov 50.2 49.3 49.5
2019-12-31 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Dec 50.2
2020-01-31 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Jan
2020-02-29 01:00 AM 国家统计局制造业采购经理人指数 Feb
[+]


中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 50.20 49.30 59.20 38.80 积分 [+]
非制造业PMI 54.40 52.80 62.20 50.80 % [+]
制造业PMI 51.80 51.70 52.30 47.20 积分 [+]
服务业PMI 53.50 51.10 54.70 50.00 积分 [+]
工业生产 6.20 4.70 29.40 -21.10 % [+]
工业生产(月) 0.17 0.71 1.32 0.13 % [+]
制造业生产 4.60 5.60 11.40 4.30 % [+]
新订单指数 51.30 49.60 65.10 32.30 积分 [+]
库存变化 15873.10 14185.80 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 2457000.00 2284170.00 3060271.00 88416.00 [+]
汽车生产 2163000.00 1938000.00 2669100.00 215533.00 单位 [+]
车辆注册 2057000.00 1928000.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
矿业生产 3.90 8.10 8.10 -3.80 % [+]
钢铁生产 81521.00 82773.00 89091.00 4918.00 千吨 [+]
产能利用率 76.40 76.40 78.00 72.90 % [+]
竞争力指数 73.90 72.61 73.90 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 53.20 52.00 53.70 48.00 积分 [+]
水泥生产 21848.80 21765.00 23427.00 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 39.00 41.00 41.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 87.00 77.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 5015100.00 4593350.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 31.00 46.00 99.00 31.00 [+]
电力生产 590800.00 668200.00 668200.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 商业信心指数.