Ok
width
height
Bitumen物价 Month
燃煤 227.80 0.50 0.22% 33.92% 163.96%
沥青 3,538.00 32.00 0.91% 13.91% 33.71%
71,000.00 0 0% 0.71% 72.12%
2,329.25 -15.50 -0.66% 0.89% 15.02%
3,094.00 0 0% 10.09% 56.47%
41,370.00 -1,185.00 -2.78% 5.69% 81.21%
3,673.00 63.00 1.75% 4.55% 41.83%
23,047.00 443.00 1.96% 14.45% 29.00%
44.75 0 0% 0% 79.00%
2,309.18 -19.96 -0.86% 16.08% -1.09%
2,275.00 0 0% 0% 18.18%
9,350.00 0 0% 0% 31.69%
33.50 0 0% 0% 5.51%
1,535.00 0 0% -3.46% 18.53%
苏打粉 2,187.50 0 0% -18.98% 62.04%
1,285,000.00 0 0% 22.97% 80.99%
457.50 0 0% -1.61% -6.63%
铁矿石62%铁 129.40 -0.54 -0.42% 14.52% -23.55%
16,800.00 0 0% 19.15% -11.58%


沥青 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 沥青 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
3480.00 3514.00 3934.00 1428.00 2016 - 2022 元/吨 日常