Ok
width
height
Bitumen物价 Month
燃煤 397.00 2.00 0.51% -0.75% 210.88%
沥青 4,368.00 -18.00 -0.41% -0.55% 26.39%
72,400.00 0 0% -3.47% 58.93%
1,913.25 -32.25 -1.66% -8.44% -13.57%
2,456.00 -21.50 -0.87% -14.54% -1.57%
24,590.00 -2395 -8.88% -27.82% -20.09%
3,350.00 -141.50 -4.05% -10.68% 15.21%
22,359.50 -1634 -6.81% -16.35% 20.71%
43.50 0 0% -4.14% -13.86%
1,876.33 32.15 1.74% -6.47% -28.85%
3,225.00 0 0% 3.20% 50.35%
8,800.00 0 0% 0% 15.03%
33.50 0 0% 0% 3.88%
1,625.00 0 0% 10.17% 43.17%
苏打粉 2,920.00 0 0% 3.18% 58.18%
1,190,000.00 0 0% 1.71% 104.29%
431.50 0 0% -0.80% -25.92%
铁矿石62%铁 129.71 -1.74 -1.32% -2.67% -39.44%
14,000.00 100 0.72% -10.26% -27.27%


沥青 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 沥青 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
4368.00 4386.00 4989.00 1428.00 2016 - 2022 元/吨 日常