Ok
width
height
Japan 3 Month Bill Yield


Yield Month
Japan 10Y 0.23 -0.010% 0.015% 0.176%
Japan 1M -0.17 0% -0.040% -0.070%
Japan 3M -0.20 0% -0.075% -0.100%
Japan 6M -0.14 -0.005% -0.025% -0.035%
Japan 52W -0.12 0% -0.020% 0.006%
Japan 2Y -0.08 0.005% -0.010% 0.031%
Japan 3Y -0.04 0.003% 0.018% 0.087%
Japan 5Y 0.03 -0.015% 0.044% 0.134%
Japan 7Y 0.17 -0.033% 0.089% 0.236%
Japan 20Y 0.90 -0.001% 0.196% 0.470%
Japan 30Y 1.24 0.007% 0.280% 0.556%


日本 - 3月比尔产量
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 3月比尔产量.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-0.20 -0.20 0.76 -0.90 2007 - 2022 % 日常