Ok
width
height
Japan GDP Growth Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-08-08 11:50 PM GDP增长率环比PREL Q2 0.4% 0.7% 0.1%
2019-09-08 11:50 PM 国内生产总值增长率环比决赛 Q2 0.3% 0.5% 0.3%
2019-11-13 11:50 PM GDP增长率环比PREL Q3 0.1% 0.4% 0.2%
2019-12-08 11:50 PM 国内生产总值增长率环比决赛 Q3 0.4% 0.5% 0.2%
2020-02-16 11:50 PM GDP增长率环比PREL Q4 0.4%
2020-03-08 11:50 PM 国内生产总值增长率环比决赛 Q4 0.4%
2020-05-19 11:50 PM GDP增长率环比PREL Q1
[+]


日本 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 0.40 0.50 3.20 -4.80 % [+]
国内生产总值年增长率 1.70 0.90 9.40 -8.80 % [+]
国内生产总值增长年率 1.80 2.00 12.90 -17.80 % [+]
国内生产总值 4970.92 4859.95 6203.21 44.31 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 541466.00 539056.50 541466.00 255945.60 日元 - 十亿 [+]
国民生产总值 564586.40 562030.70 564586.40 260680.20 日元 - 十亿 [+]
固定资本形成总额 130983.00 128963.20 141805.60 71463.10 日元 - 十亿 [+]
人均国内生产总值 48919.60 48438.80 48919.60 8607.70 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 39293.50 38907.40 39293.50 30582.40 美元 [+]
从农业GDP 4480.70 4557.40 6807.20 4480.70 日元 - 十亿 [+]
从国内生产总值建设 29714.00 28529.80 41780.10 23962.20 日元 - 十亿 [+]
从制造业的GDP 109203.90 105311.00 109203.90 77688.40 日元 - 十亿 [+]
从GDP矿业 231.70 207.90 922.10 207.90 日元 - 十亿 [+]
从公共管理的GDP 26259.80 26267.00 26535.70 22255.00 日元 - 十亿 [+]
从GDP的服务 21996.40 21860.70 26170.30 21860.70 日元 - 十亿 [+]
从GDP运输 25233.60 24455.50 28606.50 23919.80 日元 - 十亿 [+]
从公用事业GDP 9567.30 8748.40 13902.30 8641.90 日元 - 十亿 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 国内生产总值增长率.