Japan GDP
width
height
Forecast Data Chart

日本 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 0.50 -0.60 3.20 -4.80 % [+]
国内生产总值年增长率 0.30 0.10 9.40 -8.80 % [+]
国内生产总值增长年率 1.90 -2.40 12.90 -17.90 % [+]
国内生产总值 4872.14 4949.27 6203.21 44.31 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 535333.30 532800.10 536038.70 255945.60 日元 - 十亿 [+]
国民生产总值 556853.60 554421.40 559758.80 260680.20 日元 - 十亿 [+]
固定资本形成总额 127702.80 125685.80 141805.40 71463.10 日元 - 十亿 [+]
人均国内生产总值 48556.93 47660.90 48556.93 8607.70 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 39002.22 38282.50 39002.22 30582.40 美元 [+]
从农业GDP 4480.70 4272.10 7549.80 4272.10 日元 - 十亿 [+]
从国内生产总值建设 29714.00 28365.30 42167.10 25584.40 日元 - 十亿 [+]
从制造业的GDP 109203.90 107759.60 111580.50 81251.50 日元 - 十亿 [+]
从GDP矿业 231.70 213.80 515.20 179.70 日元 - 十亿 [+]
从公共管理的GDP 26259.80 26247.90 26535.70 22255.00 日元 - 十亿 [+]
从GDP的服务 21996.40 21864.70 96295.10 21864.70 日元 - 十亿 [+]
从GDP运输 25233.60 24250.60 27093.60 22407.80 日元 - 十亿 [+]
从公用事业GDP 9567.30 8743.10 12212.00 7531.90 日元 - 十亿 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 国内生产总值.