Ok
width
height
Japan Leading Economic  Index
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-10-24 05:00 AM (终值)领先经济指标 Aug 91.9 93.7 91.7
2019-11-08 05:00 AM (初值)领先经济指标 Sep 92.2 91.9
2019-11-25 05:00 AM (终值)领先经济指标 Sep 91.9 91.9 92.2
2019-12-06 05:00 AM (初值)领先经济指标 Oct 91.8 91.9 92
2019-12-23 05:00 AM (终值)领先经济指标 Oct 91.9 91.8
2020-01-10 05:00 AM (初值)领先经济指标 Nov
2020-01-23 05:00 AM (终值)领先经济指标 Nov
[+]


日本 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 0.00 5.00 53.00 -58.00 积分 [+]
服务业PMI 50.30 49.70 55.30 46.40 积分 [+]
制造业PMI 48.90 48.40 56.20 29.60 积分 [+]
工业生产 -7.70 1.30 30.00 -37.20 % [+]
工业生产(月) -4.50 1.70 6.80 -16.50 % [+]
制造业生产 1.30 -4.70 29.30 -37.20 % [+]
产能利用率 95.80 100.30 136.10 68.60 积分 [+]
新订单指数 1013.55 965.87 1624.17 693.64 日元 - 十亿 [+]
机械订单 -6.00 -2.90 25.50 -17.00 % [+]
库存变化 871.20 1934.00 7639.10 -6605.20 日元 - 十亿 [+]
破产企业数量 728.00 780.00 1965.00 6.00 公司 [+]
企业利润 17323.17 23232.47 26401.12 43.24 日元 - 十亿 [+]
同步指数 94.80 100.40 106.90 69.40 [+]
来自经济观察家的信息反馈 39.40 36.70 57.50 18.90 [+]
汽车生产 714844.00 585883.00 961994.00 249772.00 单位 [+]
车辆注册 205814.00 164672.00 585449.00 83044.00 [+]
领先经济指标 91.80 91.90 108.00 72.50 积分 [+]
小企业信心 -9.00 -4.00 46.00 -60.00 [+]
互联网速度 20171.96 19574.52 20171.96 6541.92 KBps [+]
IP地址 43689566.00 43995715.00 44977757.00 23570249.00 IP [+]
私人投资 7.10 1.90 12.80 -25.33 % [+]
非制造业PMI 20.00 21.00 57.00 -41.00 积分 [+]
路透短观指数 -6.00 -9.00 39.00 -78.00 积分 [+]
机床订单 81701.00 87453.00 182860.00 19037.00 日元 - 百万 [+]
矿业生产 -6.60 -8.90 16.20 -16.10 % [+]
第三产业指数 109.10 107.20 109.10 73.20 积分 [+]
钢铁生产 8157.07 8045.22 10775.00 1177.00 千吨 [+]
水泥生产 5076.00 4740.00 9368.00 4218.00 千吨 [+]
所有行业活动指数 107.80 106.20 108.70 94.20 积分 [+]
竞争力指数 82.27 82.47 82.47 5.36 积分 [+]
竞争力排名 6.00 5.00 10.00 5.00 [+]
综合采购经理人指数 49.80 49.10 54.10 46.30 积分 [+]
腐败指数 73.00 73.00 80.00 58.00 积分 [+]
腐败排名 18.00 20.00 25.00 14.00 [+]
营商环境 29.00 39.00 39.00 13.00 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 领先经济指标.