Ok
width
height
Japan Tankan Index For Large Non Manufacturing Companies

日本 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 14.00 5.00 53.00 -58.00 积分 [+]
制造业PMI 53.00 52.40 56.20 29.60 积分 [+]
服务业PMI 47.40 48.00 55.30 21.50 积分 [+]
工业生产 22.60 21.10 30.00 -37.20 % [+]
工业生产(月) 6.20 -6.50 6.90 -16.50 % [+]
制造业生产 15.80 3.30 29.30 -37.20 % [+]
产能利用率 96.50 99.30 136.10 68.60 积分 [+]
新订单指数 969.45 930.57 1624.18 700.05 日元 - 十亿 [+]
机械订单 7.80 0.60 25.50 -16.80 % [+]
库存变化 1446.70 -1291.20 7037.00 -6238.00 日元 - 十亿 [+]
破产企业数量 541.00 472.00 1965.00 6.00 公司 [+]
企业利润 20074.63 18450.53 26401.12 43.24 日元 - 十亿 [+]
同步指数 92.10 95.30 107.20 71.50 [+]
来自经济观察家的信息反馈 47.60 38.10 57.50 9.40 [+]
汽车生产 420466.00 607516.00 961994.00 249772.00 单位 [+]
车辆注册 198108.00 165932.00 585449.00 83044.00 [+]
领先经济指标 102.60 103.80 108.40 72.30 积分 [+]
小企业信心 -7.00 -13.00 46.00 -60.00 [+]
互联网速度 20171.96 19574.52 20171.96 6541.92 KBps [+]
IP地址 43689566.00 43995715.00 44977757.00 23570249.00 IP [+]
私人投资 -7.80 -4.80 12.80 -25.33 % [+]
矿业生产 -0.70 -0.40 16.20 -16.10 % [+]
非制造业PMI 1.00 -1.00 57.00 -41.00 积分 [+]
机床订单 132116.00 123328.00 182860.00 19037.00 日元 - 百万 [+]
钢铁生产 8100.00 8400.00 10775.00 1177.00 千吨 [+]
路透短观指数 25.00 22.00 39.00 -78.00 积分 [+]
第三产业指数 95.30 97.90 107.20 73.20 积分 [+]
水泥生产 4373.00 4797.00 9368.00 4213.00 千吨 [+]
竞争力指数 82.27 82.47 82.47 5.36 积分 [+]
竞争力排名 6.00 5.00 10.00 5.00 [+]
综合采购经理人指数 48.80 48.90 54.10 25.80 积分 [+]
腐败指数 74.00 73.00 80.00 58.00 积分 [+]
腐败排名 19.00 20.00 25.00 14.00 [+]
营商环境 29.00 39.00 39.00 13.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 非制造业PMI.