Ok
width
height
Brazil 6 Month Bill Yield


Yield Month
Brazil 10Y 12.86 0.090% 0.340% 3.665%
Brazil 52W 13.76 0.115% 0.286% 7.375%
Brazil 2Y 12.93 0.215% 0.190% 4.870%
Brazil 3M 13.20 -0.012% 0.293% 8.861%
Brazil 3Y 12.69 0.205% 0.135% 4.630%
Brazil 5Y 12.73 0.160% 0.315% 4.515%
Brazil 6M 13.46 0.045% 0.165% 8.600%


巴西 - 6月比尔产量
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 巴西 - 6月比尔产量.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
13.44 13.42 16.78 1.94 2006 - 2022 % 日常