Ok
width
height
Brazil GDP Growth Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-09-01 12:00 PM Q2 -9.7% -2.5% -9.4%
2020-12-03 12:00 PM Q3 7.7% -9.6% 9%
2021-03-03 12:00 PM Q4 3.2% 7.7% 2.8%
2021-06-01 12:00 PM Q1 1.2% 3.2% 1%
2021-09-01 12:00 PM Q2 1.2%
2021-12-02 12:00 PM Q3

巴西 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 1.20 3.20 7.80 -9.20 % [+]
国内生产总值年增长率 1.00 -1.10 10.10 -10.90 % [+]
国内生产总值 1839.76 1885.48 2616.20 15.17 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 297299.75 300264.76 314900.21 170920.00 BRL - 百万 [+]
国民生产总值 2007674.46 1981099.42 2007674.46 271187.46 BRL - 百万 [+]
固定资本形成总额 397464.53 366637.58 397464.53 35403.16 BRL - 百万 [+]
人均国内生产总值 11121.74 11079.71 11993.48 3417.35 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 14651.60 14596.20 15800.00 10264.70 美元 [+]
从农业GDP 26985.02 13435.86 26985.02 6923.17 BRL - 百万 [+]
从国内生产总值建设 12769.95 13086.02 20193.53 10342.31 BRL - 百万 [+]
从制造业的GDP 29290.64 31634.19 37408.43 21655.49 BRL - 百万 [+]
从GDP矿业 2456.29 2660.49 2851.25 1096.77 BRL - 百万 [+]
从公共管理的GDP 37277.70 38193.84 40163.63 26246.88 BRL - 百万 [+]
从GDP的服务 176035.63 183543.36 187983.75 100853.26 BRL - 百万 [+]
从GDP运输 8175.85 8268.10 9391.22 5031.39 BRL - 百万 [+]
从公用事业GDP 7133.48 6944.03 7133.48 3667.91 BRL - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 巴西 - 国内生产总值增长率.