Ok
width
height
Poultry物价 Month
活牛 135.35 0.1000 0.07% 2.31% 10.20%
瘦肉猪 110.93 2.3750 2.19% 2.76% 8.80%
家禽 7.80 0 0% 2.23% 5.12%
育肥用牛 172.50 -2.3500 -1.34% 2.71% 8.12%
牛肉 21.09 0 0% 1.79% 3.18%


家禽 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 家禽 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
7.80 7.79 8.60 2.26 2009 - 2022 巴西雷亚尔/公斤 日常