Ok
width
height
Live Cattle物价 Month
牛肉 21.30 0 0% 4.93% 4.93%
育肥用牛 174.50 0.9000 0.52% 0.90% 11.11%
活牛 134.60 2.0250 1.53% 0.35% 10.33%
瘦肉猪 109.60 0.4750 0.44% -2.30% 0.87%
家禽 7.91 0 0% 2.86% 7.47%


活牛 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 活牛 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
134.60 132.58 171.98 50.72 1980 - 2022 USD / LBS 日常