Ok
width
height
Live Cattle物价 Month
牛肉 21.67 0 0% 5.40% 12.81%
育肥用牛 160.28 -0.9000 -0.56% -0.93% 16.78%
活牛 137.93 -0.4000 -0.29% 0.40% 18.16%
瘦肉猪 86.20 1.2750 1.50% 3.42% 23.27%
家禽 5.93 0 0% -11.62% -3.73%


活牛 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 活牛 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
137.93 138.33 171.98 50.72 1980 - 2022 USD / LBS 日常