Ok
width
height
Beef物价 Month
牛肉 20.98 -0.02 -0.10% -2.33% 6.77%
育肥用牛 153.40 -0.7250 -0.47% -6.95% 11.79%
活牛 131.58 0.0750 0.06% -5.95% 11.81%
瘦肉猪 108.88 3.5750 3.40% -7.08% -4.68%
家禽 7.65 0 0% -4.14% 7.44%


牛肉 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 牛肉 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
20.98 21.00 22.19 2.27 2001 - 2022 BRL /公斤 日常