Ok
width
height
Butter物价 Month
小麦 827.25 -47.00 -5.38% -21.83% 28.11%
咖啡 228.45 -5.25 -2.25% -4.11% 47.72%
大米 16.10 -0.3250 -1.98% -5.15% 25.39%
白糖 18.07 -0.76 -4.04% -6.62% -0.44%
黄油 7,300.00 0 0% -1.19% 83.19%
土豆 14.00 -1.30 -8.50% -43.55% 16.67%
玉米 754.50 10.7500 1.45% 3.32% 8.21%


黄油 - 期货合约 - 价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 黄油 - 期货合约 - 价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
7300.00 7300.00 7525.00 2365.00 2015 - 2022 欧元/吨 日常