Ok
width
height
South Korea 52 Week Bill Yield


Yield Month
South Korea 10Y 3.64 -0.053% 0.469% 1.542%
South Korea 52W 2.84 -0.020% 0.543% 1.902%
South Korea 20Y 3.60 -0.029% 0.438% 1.404%
South Korea 2Y 3.48 -0.078% 0.776% 2.187%
South Korea 30Y 3.48 -0.012% 0.413% 1.291%
South Korea 3Y 3.53 -0.071% 0.595% 2.085%
South Korea 5Y 3.67 -0.077% 0.562% 1.908%


韩国 - 52周产条例
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 韩国 - 52周产条例.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
2.84 2.86 5.81 0.55 2006 - 2022 % 日常