Ok
width
height
South Korea Import Prices日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-05-12 09:00 PM Apr 35% 35.9%
2022-06-15 09:00 PM May 36.3% 35.4%


韩国 近期数据 前次数据 单位 参考日期
国内生产总值平减指数 109.03 107.42 积分 Mar 2022
生产者价格 118.59 118.02 积分 May 2022
生产者价格指数变化 9.70 9.70 % May 2022
出口价格 131.35 127.45 积分 May 2022
进口价格 153.74 148.38 积分 May 2022
通货膨胀预期 3.30 3.10 % May 2022

韩国 - 进口价格
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 韩国 - 进口价格.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
153.74 148.38 153.74 5.99 1971 - 2022 积分 每月一次
2015=100, NSA