Ok
width
height
South Korea Personal Income Tax Rate

韩国 税种 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
企业所得税税率 25.00 25.00 40.00 22.00 % [+]
个人所得税 45.00 42.00 45.00 35.00 % [+]
销售税率 10.00 10.00 10.00 10.00 % [+]
社会保障覆盖率 19.24 18.94 19.24 15.30 % [+]
企业社会保障覆盖率 10.11 9.96 10.40 8.50 % [+]
员工社会保障覆盖率 9.13 8.98 9.13 6.70 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 韩国 - 个人所得税.