Ok
width
height
Spain 12 Month Letras Yield


Yield Month
Spain 10Y 2.55 0.028% 0.494% 2.068%
Spain 52W 0.64 0.028% 0.443% 1.179%
Spain 2Y 1.14 0.036% 0.548% 1.568%
Spain 3M -0.34 0.003% 0.107% 0.202%
Spain 3Y 1.40 0.031% 0.560% 1.781%
Spain 5Y 1.85 0.023% 0.531% 2.044%
Spain 6M 0.02 0.012% 0.222% 0.605%
Spain 15Y 2.90 0.013% 0.454% 1.876%
Spain 30Y 3.09 0.007% 0.438% 1.612%
Spain 50Y 3.32 -0.162% 0.474% 1.579%
Spain 7Y 2.17 0.032% 0.530% 2.088%


西班牙 - 52周产条例
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 西班牙 - 52周产条例.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
0.64 0.61 7.41 -0.71 2010 - 2022 % 日常