Ok
width
height
United States ISM-Non Manufacturing Business Activity美国 近期数据 前次数据 单位 参考日期
非制造业PMI 55.90 57.10 积分 May 2022
工厂订单前交通运输 0.30 2.20 % Apr 2022
工厂订单 0.30 1.80 % Apr 2022
ISM 非制造价格 82.10 84.60 积分 May 2022
ISM 非制造业新订单 57.60 54.60 积分 May 2022
ISM 非制造业就业 50.20 49.50 积分 May 2022
ISM 非制造业务活动 54.50 59.10 积分 May 2022

美国 - ISM 非制造业务活动
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - ISM 非制造业务活动.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
54.50 59.10 74.60 25.90 1997 - 2022 积分 每月一次
SA