United States GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

美国 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 2.00 3.10 16.70 -10.00 % [+]
国内生产总值年增长率 2.30 2.70 13.40 -3.90 % [+]
国内生产总值 20494.10 19485.39 20494.10 543.30 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 19023.02 18927.28 19023.02 2184.87 美元 - 10亿 [+]
国民生产总值 19324.33 19173.57 19324.33 2199.23 美元 - 10亿 [+]
固定资本形成总额 3339.90 3349.44 3349.44 1215.60 美元 - 10亿 [+]
人均国内生产总值 54541.70 53356.20 54541.70 17550.60 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 55681.05 54470.80 55681.05 36284.58 美元 [+]
从农业GDP 212.40 213.70 236.10 168.40 美元 - 10亿 [+]
从国内生产总值建设 642.80 642.70 794.50 531.70 美元 - 10亿 [+]
从制造业的GDP 2178.20 2154.90 2178.20 1798.60 美元 - 10亿 [+]
从GDP矿业 494.00 465.80 494.00 241.80 美元 - 10亿 [+]
从公共管理的GDP 2173.60 2179.80 2188.00 2089.50 美元 - 10亿 [+]
从GDP的服务 12995.40 12887.20 12995.40 9734.70 美元 - 10亿 [+]
从GDP运输 542.40 543.50 545.70 429.60 美元 - 10亿 [+]
从公用事业GDP 282.40 281.30 291.30 217.20 美元 - 10亿 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - 人均国内生产总值 (以购买力平价计算).