Ok
width
height
United States GDP Growth Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-05-27 12:30 PM QoQ 2nd Est Q1 6.4% 4.3% 6.5%
2021-06-24 12:30 PM QoQ Final Q1 6.4% 4.3% 6.4%
2021-07-29 12:30 PM QoQ Adv Q2 6.5% 6.3% 8.5%
2021-08-26 12:30 PM QoQ 2nd Est Q2 6.6% 6.3% 6.7%
2021-09-30 12:30 PM QoQ Final Q2 6.3% 6.6%
2021-10-28 12:30 PM QoQ Adv Q3
2021-11-24 01:30 PM QoQ 2nd Est Q3
2021-12-22 01:30 PM QoQ Final Q3

美国 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 6.60 6.30 33.80 -31.20 % [+]
国内生产总值年增长率 12.20 0.50 13.40 -9.10 % [+]
国内生产总值 20936.60 21433.22 21433.22 543.30 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 19360.60 19055.66 19360.60 2186.37 美元 - 10亿 [+]
国民生产总值 19573.16 19262.10 19573.16 2199.23 美元 - 10亿 [+]
固定资本形成总额 3593.86 3564.08 3593.86 1215.60 美元 - 10亿 [+]
人均国内生产总值 53748.97 55886.18 55886.18 17578.14 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 60235.73 62630.87 62630.87 39831.59 美元 [+]
从农业GDP 257.50 266.20 266.20 168.40 美元 - 10亿 [+]
从国内生产总值建设 684.40 673.00 794.50 531.70 美元 - 10亿 [+]
从制造业的GDP 2269.90 2234.40 2269.90 1798.60 美元 - 10亿 [+]
从GDP矿业 433.60 428.50 513.30 241.80 美元 - 10亿 [+]
从公共管理的GDP 2180.80 2179.80 2247.10 2089.50 美元 - 10亿 [+]
从GDP的服务 13167.60 12925.10 13300.60 9734.70 美元 - 10亿 [+]
从GDP运输 510.20 501.80 584.50 429.60 美元 - 10亿 [+]
从公用事业GDP 286.80 289.30 302.40 217.20 美元 - 10亿 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - 国内生产总值增长率.