Ok
width
height
United States API Cushing Number

美国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 59.90 59.50 77.50 29.40 积分 [+]
制造业PMI 60.50 61.10 63.40 36.10 积分 [+]
非制造业PMI 61.70 64.10 64.10 37.80 积分 [+]
服务业PMI 54.40 55.10 70.40 26.70 积分 [+]
综合采购经理人指数 54.50 55.40 68.70 27.00 积分 [+]
工业生产 5.90 6.60 62.00 -33.70 % [+]
工业生产(月) 0.40 0.80 16.60 -13.60 % [+]
制造业生产 5.90 7.40 67.90 -39.40 % [+]
产能利用率 76.40 76.20 89.40 63.40 % [+]
耐用品订单 -0.10 0.80 23.50 -19.00 % [+]
耐用品订单前国防部长 -1.20 0.90 25.50 -19.70 % [+]
耐用品订单前运输 0.70 0.60 7.50 -7.40 % [+]
工厂订单前交通运输 0.80 1.50 6.10 -8.70 % [+]
新订单指数 508062.00 505974.00 551446.00 223500.00 美元 - 百万 [+]
工厂订单 0.40 1.50 12.20 -13.00 % [+]
商业库存 0.50 0.90 1.30 -2.30 % [+]
库存变化 -169.42 -88.28 177.30 -252.76 美元 - 10亿 [+]
批发库存 0.60 1.20 2.10 -1.90 % [+]
破产企业数量 18511.00 19911.00 82446.00 18511.00 公司 [+]
企业利润 2420.90 2207.69 2420.90 14.67 美元 - 10亿 [+]
NFIB商业乐观指数 100.10 99.70 108.80 80.10 积分 [+]
费城联储制造业指数 30.70 19.40 58.50 -57.90 积分 [+]
纽约帝国州制造业指数 34.30 18.30 43.00 -78.20 积分 [+]
芝加哥联储全国活动指数 0.29 0.75 5.99 -17.74 [+]
达拉斯联储制造业指数 9.00 27.30 48.00 -72.20 积分 [+]
里奇蒙德联储制造业指数 9.00 27.00 28.00 -45.00 积分 [+]
芝加哥采购经理人指数 66.80 73.40 81.00 20.70 积分 [+]
汽车总销量 13.06 14.75 21.77 8.60 百万 [+]
汽车生产 1.81 1.73 9.92 0.01 百万 - 单位 [+]
车辆注册 324.55 364.50 1149.00 182.77 [+]
原油库存变化 -3.48 -6.42 21.56 -15.22 BBL / 100万 [+]
天然气库存变化 76.00 83.00 147.00 -359.00 十亿 - 比照 [+]
汽油库存更改 3475.00 -1858.00 11456.00 -13624.00 千桶 [+]
领先经济指标 128.91 127.77 130.65 45.47 积分 [+]
互联网速度 18747.58 17235.62 18747.58 3609.31 KBps [+]
IP地址 128949703.00 127873899.00 146874246.00 89399946.00 IP [+]
API原油库存变化 -6.11 -5.44 14.30 -12.40 BBL / 100万 [+]
原油钻机 421.00 411.00 1609.00 98.00 [+]
炼厂原油运行 960.00 85.00 2407.00 -3253.00 千桶 [+]
钢铁生产 7500.00 7500.00 11951.00 3799.00 千吨 [+]
腐败指数 67.00 69.00 78.00 67.00 积分 [+]
腐败排名 25.00 23.00 25.00 14.00 [+]
原油进口 519.00 -331.00 2702.00 -2746.00 千桶 [+]
竞争力指数 83.67 85.64 85.64 5.42 积分 [+]
竞争力排名 2.00 1.00 7.00 1.00 [+]
API原油运行 0.75 -0.11 1.45 -2.23 BBL / 100万 [+]
API缓存编号 -1.75 -1.35 6.80 -5.04 BBL / 100万 [+]
API馏分油 -2.72 -2.89 10.24 -9.05 BBL / 100万 [+]
API汽油库存 -0.43 -2.76 9.45 -9.93 BBL / 100万 [+]
API加热油 -0.19 0.25 1.90 -1.62 BBL / 100万 [+]
API产品进口 0.41 -0.27 1.01 -0.72 BBL / 100万 [+]
API原油进口 0.27 0.80 1.99 -1.47 BBL / 100万 [+]
馏出物 - 汽油 - 生产 298.00 -29.00 806.00 -953.00 千桶 [+]
蒸馏酒 -2555.00 -1688.00 11205.00 -13011.00 千桶 [+]
库欣 - 原油 - 油 - 股票 -1476.00 -1103.00 6417.00 -5587.00 千桶 [+]
营商环境 6.00 8.00 8.00 4.00 [+]
矿业生产 10.30 11.70 108.20 -28.80 % [+]
堪萨斯联储制造业指数 10.00 22.00 41.00 -62.00 积分 [+]
LMI库存成本 85.90 88.80 89.40 59.50 积分 [+]
LMI物流经理指数当前 73.80 74.50 75.00 51.31 积分 [+]
LMI物流经理人指数未来 73.60 71.70 73.60 57.50 积分 [+]
LMI运输价格 93.70 91.00 95.81 37.66 积分 [+]
LMI仓库价格 88.00 88.00 88.00 58.97 积分 [+]
取暖油库存 167.00 -340.00 94208.00 -92090.00 千桶 [+]
谷物库存玉米 4.11 7.70 12.52 1.73 Billion Bushels [+]
谷物库存大豆 0.77 1.56 3.74 0.09 Billion Bushels [+]
谷物库存小麦 0.84 1.31 2.53 0.72 Billion Bushels [+]
汽油 - 生产 372.00 -851.00 1373.00 -1638.00 千桶 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - API缓存编号. 2016-2021 数据 | 2022-2023 预测.