Ok
width
height
United States GDP Deflator


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-08-27 12:30 PM GDP价格指数(季度) 第二预估 Q2 -2.3% 1.7% -2%
2020-09-30 12:30 PM (终值)GDP价格指数(季度) Q2 -2.1% 1.7% -2%
2020-10-29 12:30 PM (前期) GDP价格指数(季度) Q3 3.7% -2.1% 2.8%
2020-11-25 01:30 PM GDP价格指数(季度) 第二预估 Q3 3.3% -1.4% 3.7%
2020-12-22 01:30 PM (终值)GDP价格指数(季度) Q3 -2.1%
2021-01-28 01:30 PM (前期) GDP价格指数(季度) Q4
2021-02-25 01:30 PM GDP价格指数(季度) 第二预估 Q4
2021-03-25 12:30 PM (终值)GDP价格指数(季度) Q4

美国 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 1.20 1.40 23.70 -15.80 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.00 0.20 1.80 -1.80 % [+]
居民消费价格指数CPI 260.33 260.21 260.33 23.51 积分 [+]
核心消费者物价指数 269.30 269.26 269.30 28.50 积分 [+]
核心通胀率 1.60 1.70 13.60 0.00 % [+]
国内生产总值平减指数 113.85 112.82 113.85 12.85 积分 [+]
生产者价格 119.30 118.90 119.30 100.20 积分 [+]
生产者价格指数变化 0.50 0.40 19.57 -6.86 % [+]
出口价格 123.10 122.80 135.30 82.40 积分 [+]
进口价格 123.20 123.30 147.50 75.00 积分 [+]
食品通胀 3.90 3.90 36.70 -34.30 % [+]
CPI住房公用事业 273.01 273.12 273.12 30.50 积分 [+]
CPI运输 203.09 202.72 223.54 22.30 积分 [+]
核心个人消费支出物价指数 114.03 114.05 114.05 16.73 积分 [+]
核心生产者价格 119.50 119.40 119.50 99.90 积分 [+]
PCE物价指数 111.68 111.68 111.68 16.07 积分 [+]
通货膨胀预期 2.84 2.98 3.40 2.33 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - 国内生产总值平减指数.