Ok
width
height
United States Soybean Stocks日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-03-31 04:00 PM Mar 1.931B 3.149B 1.902B
2022-06-30 04:00 PM Jun 0.971B 1.931B 0.965B
2022-09-30 04:00 PM Sep 0.971B


美国 近期数据 前次数据 单位 参考日期
谷物库存小麦 0.66 1.03 十亿 - 蒲式耳 Jun 2022
谷物库存大豆 0.97 1.93 十亿 - 蒲式耳 Jun 2022
谷物库存玉米 4.35 7.85 十亿 - 蒲式耳 Jun 2022

美国 - 谷物库存大豆
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 美国 - 谷物库存大豆.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
0.97 1.93 3.74 0.09 2012 - 2022 十亿 - 蒲式耳 季刊
Volumes, NSA