Ok
width
height
Ease of Doing Business in United Kingdom

英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -87.00 23.00 55.00 -87.00 积分 [+]
制造业PMI 50.10 40.70 61.50 32.60 积分 [+]
服务业PMI 47.10 29.00 62.50 13.40 积分 [+]
工业生产 -20.00 -23.80 22.60 -23.80 % [+]
工业生产(月) 6.00 -20.20 9.70 -20.20 % [+]
制造业生产 -22.80 -28.20 19.60 -28.20 % [+]
产能利用率 55.10 79.20 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 12972.00 11353.00 25109.00 9381.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -58.00 -62.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 -346.00 -2585.00 11359.00 -9083.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 3883.00 4246.00 6948.00 924.00 公司 [+]
企业利润 109555.00 112834.00 114287.00 931.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 39.00 31.90 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 5314.00 197.00 185157.00 197.00 单位 [+]
车辆注册 145377.00 20247.00 562337.00 4321.00 [+]
小企业信心 -84.00 36.00 40.00 -84.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
领先经济指标 -19.10 -10.80 2.00 -19.10 % [+]
私人投资 -0.30 -0.30 51.50 -11.40 % [+]
矿业生产 -11.70 -15.50 855.60 -90.50 % [+]
钢铁生产 700.00 560.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 47.70 30.00 61.80 13.80 积分 [+]
原油钻机 4.00 4.00 32.00 3.00 [+]
腐败指数 77.00 80.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 12.00 11.00 20.00 8.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 29731.00 28902.00 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
[+]