Ok
width
height
United Kingdom Corruption Index

英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -22.00 0.00 55.00 -87.00 积分 [+]
制造业PMI 52.90 57.50 61.50 32.60 积分 [+]
服务业PMI 38.80 49.40 62.50 13.40 积分 [+]
工业生产 -4.70 -5.80 22.70 -24.30 % [+]
工业生产(月) -0.10 1.10 10.80 -19.60 % [+]
制造业生产 -3.80 -6.10 19.60 -30.00 % [+]
产能利用率 73.90 64.50 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 11100.00 6173.00 25109.00 6173.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -38.00 -25.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 4954.00 -1671.00 11982.00 -10447.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 2672.00 2974.00 6959.00 924.00 公司 [+]
企业利润 126492.00 83581.00 126492.00 931.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 23.70 16.90 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 106243.00 110179.00 185157.00 197.00 单位 [+]
车辆注册 132682.00 113781.00 562337.00 4321.00 [+]
小企业信心 -2.00 -2.00 40.00 -84.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
领先经济指标 4.10 10.50 16.00 -18.80 % [+]
私人投资 9.40 -25.40 60.70 -33.70 % [+]
矿业生产 -13.50 -10.00 851.30 -90.50 % [+]
钢铁生产 702.00 565.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 40.60 50.40 61.80 13.80 积分 [+]
原油钻机 5.00 7.00 32.00 3.00 [+]
腐败指数 77.00 80.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 12.00 11.00 20.00 8.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 25689.62 23509.66 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 英国 - 腐败指数.