Ok
width
height
United Kingdom Corporate Profits

英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 38.00 -22.00 55.00 -87.00 积分 [+]
服务业PMI 61.00 56.30 62.50 13.40 积分 [+]
制造业PMI 60.90 58.90 61.50 32.60 积分 [+]
工业生产 -3.50 -4.30 22.70 -24.40 % [+]
工业生产(月) 1.00 -1.80 10.60 -19.80 % [+]
制造业生产 -4.20 -5.00 19.60 -30.30 % [+]
产能利用率 73.90 64.50 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 9923.00 11100.00 25109.00 6173.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -8.00 -5.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 2601.00 -5617.00 11982.00 -10447.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 2384.00 3071.00 6945.00 924.00 公司 [+]
企业利润 116632.00 126492.00 126492.00 931.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 60.40 35.80 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 115498.00 105008.00 185157.00 197.00 单位 [+]
车辆注册 141583.00 283964.00 562337.00 4321.00 [+]
小企业信心 -7.00 -2.00 40.00 -84.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 60.70 56.40 61.80 13.80 积分 [+]
腐败指数 77.00 77.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 11.00 12.00 20.00 8.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 25689.62 23560.18 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
原油钻机 9.00 9.00 32.00 3.00 [+]
领先经济指标 -1.60 -1.40 16.90 -18.80 % [+]
私人投资 5.90 13.20 60.70 -33.70 % [+]
矿业生产 -11.30 -9.50 851.30 -90.50 % [+]
钢铁生产 710.00 702.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 英国 - 企业利润.