Ok
width
height
United Kingdom Business Confidence


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-04-23 10:00 AM Q2 -87 23
2020-07-23 10:00 AM Q3 -1 -87
2020-10-22 10:00 AM Q4 0 -1
2021-01-21 11:00 AM Q1 -22 0
2021-04-22 10:00 AM Q2 -22
2021-07-23 10:00 AM Q3
2021-10-22 10:00 AM Q4

英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -22.00 0.00 55.00 -87.00 积分 [+]
制造业PMI 58.90 55.10 61.50 32.60 积分 [+]
服务业PMI 56.30 49.50 62.50 13.40 积分 [+]
工业生产 -4.90 -3.30 22.70 -24.50 % [+]
工业生产(月) -1.50 0.20 10.50 -19.70 % [+]
制造业生产 -5.20 -2.50 19.60 -30.30 % [+]
产能利用率 73.90 64.50 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 9923.00 11100.00 25109.00 6173.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -5.00 -24.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 2601.00 -5617.00 11982.00 -10447.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 3071.00 2628.00 6945.00 924.00 公司 [+]
企业利润 116632.00 126492.00 126492.00 931.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 60.40 35.80 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 105008.00 86052.00 185157.00 197.00 单位 [+]
车辆注册 283964.00 51312.00 562337.00 4321.00 [+]
小企业信心 -7.00 -2.00 40.00 -84.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
领先经济指标 -1.70 1.00 16.10 -18.20 % [+]
私人投资 5.90 13.20 60.70 -33.70 % [+]
矿业生产 -14.40 -14.00 851.30 -90.50 % [+]
钢铁生产 710.00 702.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 56.40 49.60 61.80 13.80 积分 [+]
原油钻机 9.00 9.00 32.00 3.00 [+]
腐败指数 77.00 77.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 11.00 12.00 20.00 8.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 25689.62 23509.66 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 英国 - 商业信心指数.