Ok
width
height
United Kingdom GDP 3-Month Average
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-09 08:30 AM GDP 3-Month Avg Jul 0.0% -0.2% -0.1%
2019-10-10 08:30 AM GDP 3-Month Avg Aug 0.3% 0.1% 0.1%
2019-11-11 09:30 AM GDP 3-Month Avg Sep 0.3% 0.2% 0.4%
2019-12-10 09:30 AM GDP 3-Month Avg Oct 0% 0.3% 0.0%
2020-01-13 09:30 AM GDP 3-Month Avg Nov 0%
2020-02-11 09:30 AM GDP 3-Month Avg Dec
2020-03-11 09:30 AM GDP 3-Month Avg Jan
[+]


英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -44.00 -32.00 55.00 -75.00 积分 [+]
制造业PMI 48.90 49.60 61.50 34.40 积分 [+]
服务业PMI 49.30 50.00 62.50 40.10 积分 [+]
工业生产 -1.30 -1.40 22.60 -12.00 % [+]
工业生产(月) 0.10 -0.30 9.70 -7.80 % [+]
制造业生产 -1.20 -1.80 19.60 -16.90 % [+]
产能利用率 81.50 79.00 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 10875.00 10922.00 25109.00 9381.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -26.00 -37.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 -5309.00 -705.00 11359.00 -9083.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 4355.00 4320.00 6919.00 924.00 公司 [+]
企业利润 114104.00 111745.00 115312.00 1024.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 -38.30 -47.20 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 134752.00 122256.00 185157.00 43773.00 单位 [+]
车辆注册 156621.00 143251.00 562337.00 33051.00 [+]
小企业信心 -34.00 -24.00 40.00 -69.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
矿业生产 -9.00 -2.70 855.60 -90.50 % [+]
领先经济指标 0.00 0.30 1.90 -2.10 % [+]
私人投资 0.00 -0.40 51.50 -11.40 % [+]
钢铁生产 621.00 599.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 49.30 50.00 61.80 47.60 积分 [+]
原油钻机 13.00 14.00 32.00 3.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 24791.00 25260.00 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
腐败指数 80.00 82.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 11.00 8.00 20.00 8.00 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 英国 - 领先经济指标.