Ok
width
height
United Kingdom Mining Production

英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 27.00 38.00 55.00 -87.00 积分 [+]
服务业PMI 55.00 59.60 62.90 13.40 积分 [+]
制造业PMI 60.30 60.40 65.60 32.60 积分 [+]
工业生产 3.80 8.30 27.40 -24.40 % [+]
工业生产(月) 1.20 -0.70 10.60 -19.80 % [+]
制造业生产 6.00 13.90 39.40 -30.30 % [+]
新订单指数 13364.00 11310.00 25109.00 5806.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 18.00 17.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 87.00 -1215.00 11982.00 -10447.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 3116.00 2384.00 6961.00 924.00 公司 [+]
企业利润 116726.00 113790.00 118566.00 931.00 英镑 - 百万 [+]
汽车生产 53438.00 69097.00 185157.00 197.00 单位 [+]
车辆注册 68033.00 123296.00 562337.00 4321.00 [+]
小企业信心 27.00 29.00 40.00 -84.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
私人投资 2.40 -10.70 60.70 -33.70 % [+]
矿业生产 -15.30 -32.40 851.30 -90.50 % [+]
领先经济指标 3.60 4.80 16.90 -18.80 % [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 54.80 59.20 62.90 13.80 积分 [+]
原油钻机 8.00 5.00 32.00 3.00 [+]
腐败指数 77.00 77.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 11.00 12.00 20.00 8.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 70630.00 59180.00 102850.00 52640.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 英国 - 矿业生产.