Ok
width
height
United Kingdom Changes in Inventories
英国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -44.00 -32.00 55.00 -75.00 积分 [+]
制造业PMI 47.50 48.90 61.50 34.40 积分 [+]
服务业PMI 50.00 49.30 62.50 40.10 积分 [+]
工业生产 -1.60 -0.60 22.60 -12.00 % [+]
工业生产(月) -1.20 0.40 9.70 -7.80 % [+]
制造业生产 -2.00 -0.30 19.60 -16.90 % [+]
产能利用率 81.50 79.00 85.20 38.00 % [+]
新订单指数 10875.00 10922.00 25109.00 9381.00 英镑 - 百万 [+]
工厂订单 -28.00 -26.00 21.00 -79.00 净余额 [+]
库存变化 -8400.00 360.00 11359.00 -9083.00 英镑 - 百万 [+]
破产企业数量 4355.00 4338.00 6924.00 924.00 公司 [+]
企业利润 114104.00 111745.00 115312.00 1024.00 英镑 - 百万 [+]
ZEW经济景气指数 -38.30 -47.20 61.00 -80.60 [+]
汽车生产 107753.00 134752.00 185157.00 43773.00 单位 [+]
车辆注册 148997.00 156621.00 562337.00 33051.00 [+]
小企业信心 -34.00 -24.00 40.00 -69.00 [+]
互联网速度 16920.86 16337.23 16920.86 3085.89 KBps [+]
IP地址 27493519.00 26782989.00 27493519.00 13305856.00 IP [+]
矿业生产 -2.50 -6.80 855.60 -90.50 % [+]
领先经济指标 0.10 0.20 2.00 -2.00 % [+]
私人投资 0.00 0.10 51.50 -11.40 % [+]
钢铁生产 550.00 621.00 2848.00 131.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.20 81.99 82.11 5.18 积分 [+]
竞争力排名 9.00 8.00 13.00 2.00 [+]
综合采购经理人指数 49.30 49.30 61.80 47.60 积分 [+]
原油钻机 10.00 13.00 32.00 3.00 [+]
营商环境 8.00 9.00 11.00 5.00 [+]
电力生产 24869.00 24791.00 38520.00 16152.00 吉瓦小时 [+]
腐败指数 80.00 82.00 87.00 74.00 积分 [+]
腐败排名 11.00 8.00 20.00 8.00 [+]
[+]