China Competitiveness Rank
width
height
Forecast Data Chart

中国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 49.40 50.10 59.20 38.80 指数点 [+]
服务业PMI 52.70 54.50 54.70 50.00 指数点 [+]
非制造业PMI 54.30 54.30 62.20 50.80 % [+]
制造业PMI 50.20 50.20 52.30 47.20 [+]
工业生产 5.00 5.40 29.40 -21.10 % [+]
工业生产(月) 0.36 0.37 1.32 0.13 % [+]
制造业生产 5.00 5.30 11.40 5.00 % [+]
新订单指数 49.80 51.40 65.10 32.30 指数点 [+]
库存变化 15873.10 14186.00 15873.10 3.00 CNY-HML [+]
汽车总销量 1912600.00 1980500.00 3060271.00 88416.00 [+]
汽车生产 1491400.00 1660500.00 2669100.00 215533.00 单位 [+]
车辆注册 1561200.00 1574900.00 2672300.00 213534.00 [+]
互联网速度 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
IP地址 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
钢铁生产 85032.00 80326.00 85032.00 4918.00 千吨 [+]
矿业生产 3.90 2.90 7.90 -3.80 % [+]
产能利用率 75.90 76.00 78.00 72.90 % [+]
竞争力指数 72.61 71.76 72.61 4.55 积分 [+]
竞争力排名 28.00 28.00 34.00 26.00 [+]
综合采购经理人指数 51.50 52.70 53.70 48.00 [+]
水泥生产 22696.00 21345.40 23427.00 781.50 十万吨 [+]
腐败指数 39.00 41.00 41.00 21.60 积分 [+]
腐败排名 87.00 77.00 100.00 40.00 [+]
企业利润 1812940.00 1297200.00 7518710.00 1617.00 CNY - 百万 [+]
营商环境 46.00 78.00 99.00 46.00 [+]
电力生产 544000.00 569800.00 640500.00 41760.00 吉瓦小时 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中国 - 竞争力排名.