LLY

154.35

每天都在变化:

1.23%

每年:

34.98%

物价
AbbVie 90.08 0.31 0.35% 26.39%
Amgen 247.72 -0.36 -0.15% 25.26%
Astrazeneca 55.75 2.75 5.12% 31.15%
Bristol-Myers Squibb 59.40 -0.05 -0.08% 18.63%
Glaxosmithkline 39.10 0.18 0.45% -3.69%
Eli Lilly 154.35 1.88 1.23% 34.98%
Merck & Co 85.74 0.10 0.12% 2.11%
Novartis 89.71 1.11 1.23% 4.14%
Pfizer 36.60 -0.11 -0.29% 0.25%
Sanofi 52.01 0.48 0.92% 15.53%

物价
S&P 500 3319 -37.54 -1.12% 10.95%