NVS

81.69

每天都在变化:

-6.13%

每年:

-13.13%

物价
AbbVie 92.92 0.35 0.38% 44.00%
Amgen 240.69 -0.86 -0.36% 16.96%
Astrazeneca 55.30 -5.99 -9.76% 37.12%
Bristol-Myers Squibb 61.02 -0.31 -0.51% 31.20%
Glaxosmithkline 40.64 -1.05 -2.51% -1.19%
Eli Lilly 152.93 0.05 0.03% 34.62%
Merck & Co 81.02 -0.03 -0.04% -4.70%
Pfizer 38.45 0.18 0.47% 8.65%
Sanofi 51.01 -1.81 -3.40% 13.31%