NVS

87.95

每天都在变化:

-2.36%

每年:

-3.66%

物价
AbbVie 89.18 -3.96 -4.25% 12.30%
Amgen 210.38 -7.50 -3.44% 9.90%
Astrazeneca 47.08 -0.51 -1.07% 11.06%
Bristol-Myers Squibb 62.14 -1.83 -2.86% 21.94%
Glaxosmithkline 41.48 -0.44 -1.05% 2.52%
Eli Lilly 135.41 -2.74 -1.98% 7.74%
Merck & Co 80.27 -1.06 -1.30% -0.43%
Pfizer 33.93 -0.74 -2.13% -20.96%
Sanofi 48.70 -1.68 -3.31% 17.83%

物价
NYSE International 5421 -99.58 -1.80% 0.20%
NYSE Composite 13143 -390.39 -2.88% 3.58%