SNY

51.01

每天都在变化:

-3.40%

每年:

13.31%

物价
AbbVie 92.75 -0.49 -0.53% 43.89%
Amgen 237.66 -0.92 -0.38% 28.31%
Astrazeneca 55.30 -5.99 -9.76% 37.12%
Bristol-Myers Squibb 61.33 1.64 2.75% 29.69%
Glaxosmithkline 40.64 -1.05 -2.51% -1.19%
Eli Lilly 151.05 -0.08 -0.05% 32.53%
Merck & Co 80.00 -0.10 -0.12% -5.58%
Novartis 81.69 -5.41 -6.13% -13.13%
Pfizer 38.46 0.22 0.57% 4.31%