Sanofi

SNY

46.21

每天都在变化:

-0.47 -1.01%

年变化:

3.75%

物价
Bristol-Myers Squibb 58.90 1.15 1.99% 10.93%
Pfizer 37.99 -0.15 -0.39% -15.43%
Glaxosmithkline 45.02 -0.05 -0.11% 20.63%
Astrazeneca 48.20 0.31 0.65% 24.05%
Merck & Co 88.45 -0.22 -0.25% 12.94%
Amgen 232.51 -1.37 -0.59% 17.06%
AbbVie 86.69 0.74 0.86% -3.84%
Novartis 91.56 0.54 0.59% 2.85%
Eli Lilly 118.52 -0.15 -0.13% 2.43%
物价
NYSE International 5611 0 0% 10.13%
NYSE Composite 13457 0 0% 10.82%