Ok
width
height
Germany Inflation Rate MoM


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-11-28 01:00 PM (初值)通货膨胀率(月度) Nov -0.8% 0.1% -0.6%
2019-12-12 07:00 AM 通货膨胀率(月)决赛 Nov -0.8% 0.1% -0.8%
2020-01-03 01:00 PM (初值)通货膨胀率(月度) Dec 0.5% -0.8% 0.4%
2020-01-16 07:00 AM 通货膨胀率(月)决赛 Dec 0.5% -0.8% 0.5%
2020-01-30 01:00 PM (初值)通货膨胀率(月度) Jan 0.5%

德国 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 1.50 1.10 11.54 -7.62 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.50 -0.80 2.65 -2.73 % [+]
居民消费价格指数CPI 105.80 105.30 107.00 20.50 积分 [+]
消费物价协调指数 106.00 105.40 106.40 75.50 积分 [+]
核心消费者物价指数 105.90 105.10 106.30 69.80 积分 [+]
核心通胀率 1.70 1.40 6.29 0.19 % [+]
生产者价格 104.40 104.40 105.40 25.50 积分 [+]
生产者价格指数变化 -0.70 -0.60 22.40 -7.80 % [+]
出口价格 102.40 102.40 102.60 36.20 积分 [+]
进口价格 101.50 101.00 109.20 40.80 积分 [+]
食品通胀 1.90 1.60 8.22 -3.09 % [+]
批发价格 103.80 103.80 106.50 97.30 积分 [+]
CPI住房公用事业 105.50 105.40 108.70 57.60 积分 [+]
CPI运输 106.90 106.60 109.50 57.30 积分 [+]
[+]