Germany Gross Fixed Capital Formation
width
height
Forecast Data Chart

德国 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -0.10 0.40 4.00 -4.50 % [+]
国内生产总值年增长率 0.40 0.90 7.20 -6.80 % [+]
国内生产总值 3996.76 3693.20 3996.76 215.02 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 810.77 747.94 810.77 507.82 欧元 - 亿 [+]
国民生产总值 879.53 870.37 879.53 389.85 欧元 - 亿 [+]
固定资本形成总额 155.89 154.13 155.89 107.51 欧元 - 亿 [+]
人均国内生产总值 47501.80 46987.80 47501.80 19624.70 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 45959.40 45462.00 45959.40 31287.10 美元 [+]
从农业GDP 6.44 5.96 7.26 3.20 欧元 - 亿 [+]
从国内生产总值建设 36.16 45.80 45.80 14.47 欧元 - 亿 [+]
从制造业的GDP 172.51 171.76 181.79 90.56 欧元 - 亿 [+]
从公共管理的GDP 143.55 145.45 145.45 50.63 欧元 - 亿 [+]
从GDP的服务 120.42 126.54 127.03 53.73 欧元 - 亿 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 德国 - 固定资本形成总额.