Ok
width
height
Germany Inflation Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-03-01 01:00 PM (初值)通货膨胀率(同比) Feb 1.3% 1% 1.2%
2021-03-12 07:00 AM 通货膨胀率(年)终 Feb 1.3% 1% 1.3%
2021-03-30 12:00 PM (初值)通货膨胀率(同比) Mar 1.7% 1.3% 1.7%
2021-04-15 06:00 AM 通货膨胀率(年)终 Mar 1.7% 1.3% 1.7%
2021-04-29 12:00 PM (初值)通货膨胀率(同比) Apr 1.7%
2021-05-12 06:00 AM 通货膨胀率(年)终 Apr 1.7%
2021-05-31 12:00 PM (初值)通货膨胀率(同比) May
2021-06-15 06:00 AM 通货膨胀率(年)终 May

德国 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 1.70 1.30 11.54 -7.62 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.50 0.70 2.65 -2.73 % [+]
居民消费价格指数CPI 107.50 107.00 107.50 20.50 积分 [+]
消费物价协调指数 107.90 107.40 107.90 75.50 积分 [+]
核心消费者物价指数 107.20 106.90 107.20 69.80 积分 [+]
核心通胀率 1.40 1.40 6.29 0.19 % [+]
生产者价格 107.90 106.90 107.90 25.50 积分 [+]
生产者价格指数变化 3.70 1.90 22.40 -7.80 % [+]
出口价格 103.30 102.80 103.30 36.20 积分 [+]
进口价格 101.80 100.10 109.20 40.80 积分 [+]
食品通胀 1.60 1.40 8.22 -3.09 % [+]
批发价格 108.10 106.30 108.10 97.30 积分 [+]
CPI住房公用事业 107.20 106.90 108.70 57.60 积分 [+]
CPI运输 110.60 108.80 110.60 57.30 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 德国 - 通货膨胀率.