Ok
width
height
Germany Import Prices


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-04-29 06:00 AM 进口价格(年度) Mar 6.9% 1.4% 6%
2021-04-29 06:00 AM 进口价格(每月) Mar 1.8% 1.7% 1%
2021-05-28 06:00 AM 进口价格(每月) Apr 1.4% 1.8% 1.1%
2021-05-28 06:00 AM 进口价格(年度) Apr 10.3% 6.9% 10%

德国 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 2.50 2.00 11.54 -7.62 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.50 0.70 2.65 -2.73 % [+]
居民消费价格指数CPI 108.70 108.20 108.70 18.90 积分 [+]
消费物价协调指数 108.70 108.40 108.70 75.50 积分 [+]
核心消费者物价指数 108.50 107.90 108.50 69.80 积分 [+]
核心通胀率 1.90 1.30 6.29 0.19 % [+]
生产者价格 108.80 107.90 108.80 25.50 积分 [+]
生产者价格指数变化 5.20 3.70 22.40 -7.80 % [+]
出口价格 104.90 104.10 104.90 36.20 积分 [+]
进口价格 105.00 103.60 109.20 40.80 积分 [+]
食品通胀 1.40 1.90 8.30 -3.10 % [+]
批发价格 111.20 109.30 111.20 97.30 积分 [+]
CPI住房公用事业 107.50 107.30 107.50 53.30 积分 [+]
CPI运输 111.80 111.20 111.80 54.30 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 德国 - 进口价格.