Germany GDP From Public Administration
width
height
Forecast Data Chart

德国 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -0.20 0.50 4.00 -4.50 % [+]
国内生产总值年增长率 1.10 2.00 7.20 -6.80 % [+]
国内生产总值 3677.44 3477.80 3890.61 215.02 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 744.61 746.09 746.09 507.82 欧元 - 亿 [+]
国民生产总值 865.14 855.77 865.14 389.85 欧元 - 亿 [+]
固定资本形成总额 152.55 151.84 152.55 107.51 欧元 - 亿 [+]
人均国内生产总值 46747.19 45923.01 46747.19 19624.75 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 45229.25 44431.82 45229.25 31287.07 美元 [+]
从农业GDP 5.50 5.38 7.26 3.20 欧元 - 亿 [+]
从国内生产总值建设 39.81 31.86 40.42 14.47 欧元 - 亿 [+]
从制造业的GDP 182.00 175.17 182.00 90.56 欧元 - 亿 [+]
从公共管理的GDP 134.10 137.42 139.36 50.63 欧元 - 亿 [+]
从GDP的服务 126.55 116.35 126.55 53.73 欧元 - 亿 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 德国 - 从公共管理的GDP.