Ok
width
height
Singapore Imports from Germany
新加坡 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 3833.90 3771.70 8077.24 -1999.81 百万 - 新元 [+]
经常账户 21497.50 21617.80 24780.60 -659.20 新加坡元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 17.70 16.00 26.10 -13.10 % [+]
进口 40431.78 40358.48 44689.59 266.38 百万 - 新元 [+]
出口 44265.67 44130.18 48730.89 197.68 百万 - 新元 [+]
外债 2080866.80 2043894.40 2080866.80 854184.00 新加坡元 - 百万 [+]
贸易条款 101.11 100.69 174.30 96.67 指数点 [+]
资本流动 53513.20 9376.80 53513.20 -5008.50 新加坡元 - 百万 [+]
入境旅游人数 1734903.00 1801365.00 1801365.00 147954.00 [+]
黄金储备 127.40 127.40 127.40 0.00 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
外国直接投资 39895.40 37893.00 39895.40 -4441.60 新加坡元 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 进口自德国.