Ok
width
height
Singapore Core Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-08-23 05:00 AM 核心通胀率(年) Jul 0.8% 1.2% 1%
2019-09-23 05:00 AM 核心通胀率(年) Aug 0.8% 0.8% 0.8%
2019-10-23 05:00 AM 核心通胀率(年) Sep .0.7% 0.8% 0.8%
2019-11-25 05:00 AM 核心通胀率(年) Oct 0.6% 0.7%
2019-12-23 05:00 AM 核心通胀率(年) Nov 0.6%
2020-01-23 05:00 AM 核心通胀率(年) Dec
2020-02-24 05:00 AM 核心通胀率(年) Jan
[+]


新加坡 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 0.40 0.50 34.30 -3.10 % [+]
通货膨胀率(每月) -0.40 0.00 4.80 -1.90 % [+]
居民消费价格指数CPI 100.40 100.70 100.80 24.17 积分 [+]
核心消费者物价指数 104.80 104.71 104.80 63.85 积分 [+]
核心通胀率 0.60 0.70 6.50 -1.40 % [+]
国内生产总值平减指数 104.88 105.11 107.55 43.49 积分 [+]
生产者价格 96.80 97.57 135.53 77.52 积分 [+]
出口价格 97.91 99.97 240.64 91.87 积分 [+]
进口价格 98.42 99.12 142.72 84.94 积分 [+]
食品通胀 1.70 1.60 59.30 -7.70 % [+]
生产者价格指数变化 -7.80 -6.80 29.27 -22.20 % [+]
CPI住房公用事业 88.20 88.60 101.14 23.39 积分 [+]
CPI运输 98.00 98.80 107.06 20.22 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 核心通胀率.