Ok
width
height
Singapore Current Account


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-02-24 03:20 AM Q4 $19.60B $24.19B
2020-05-26 01:45 AM Q1 $15.54B $19.60B
2020-08-12 05:30 AM Q2 $17.97B $15.99B
2020-11-23 03:00 AM Q3 $22.91B $17.87B
2021-02-24 03:20 AM Q4 $22.91B
2021-05-26 01:45 AM Q1
2021-08-12 05:30 AM Q2
2021-11-25 03:00 AM Q3

新加坡 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 4361.92 3034.72 7973.33 -1999.81 百万 - 新元 [+]
经常账户 22911.80 17868.50 25762.20 -659.20 新加坡元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 16.90 17.70 26.10 -13.10 % [+]
进口 36413.20 38409.42 44569.74 266.38 百万 - 新元 [+]
出口 40775.12 41444.14 48934.79 197.68 百万 - 新元 [+]
外债 2239166.10 2360156.70 2360156.70 854184.00 新加坡元 - 百万 [+]
贸易条款 99.00 99.42 174.30 96.67 积分 [+]
资本流动 9472.20 -26495.30 55757.90 -26495.30 新加坡元 - 百万 [+]
入境旅游人数 9500.00 8912.00 1802533.00 750.00 [+]
黄金储备 127.40 127.40 127.40 0.00 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
外国直接投资 25682.00 20561.00 43061.00 -4441.60 新加坡元 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 经常账户.