Ok
width
height
Singapore Current Account
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-02-21 03:45 AM 经常账户 Q4 $17.8B $24.7B
2019-05-22 03:00 AM 经常账户 Q1 $20.3B $18.0B
2019-08-13 02:30 AM 经常账户 Q2 $21.5B $21.6B
2019-11-21 02:15 AM 经常账户 Q3 $22.02B $22.74B
2020-02-25 03:45 AM 经常账户 Q4 $22.02B
2020-05-26 03:00 AM 经常账户 Q1
2020-08-13 02:30 AM 经常账户 Q2
[+]


新加坡 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 3783.84 3832.16 8077.24 -1999.81 百万 - 新元 [+]
经常账户 22017.00 22742.50 24780.60 -659.20 新加坡元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 17.70 16.00 26.10 -13.10 % [+]
进口 40131.43 40419.40 44689.59 266.38 百万 - 新元 [+]
出口 43915.27 44251.56 48730.89 197.68 百万 - 新元 [+]
外债 2080866.80 2043894.40 2080866.80 854184.00 新加坡元 - 百万 [+]
贸易条款 99.48 100.85 174.30 96.67 指数点 [+]
资本流动 17687.90 55135.60 55135.60 -5008.50 新加坡元 - 百万 [+]
入境旅游人数 1461527.00 1734903.00 1801365.00 147954.00 [+]
黄金储备 127.40 127.40 127.40 0.00 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
外国直接投资 39895.40 37893.00 39895.40 -4441.60 新加坡元 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 经常账户.