Ok
width
height
Singapore Manufacturing Production


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-04-26 05:00 AM Mar 7.6% 16.5% 3%
2021-05-25 05:00 AM Apr 2.1% 7.6% 3.4%
2021-06-25 05:00 AM May 30% 2.3% 23.6%
2021-07-26 05:00 AM Jun 27.5% 27% 26.8%
2021-08-26 05:00 AM Jul 27.5%
2021-09-24 05:00 AM Aug
2021-10-26 05:00 AM Sep
2021-11-26 05:00 AM Oct

新加坡 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 20.00 32.00 54.00 -57.00 积分 [+]
制造业PMI 51.00 50.80 53.10 44.70 积分 [+]
工业生产 27.50 27.00 58.60 -32.30 % [+]
工业生产(月) -3.00 4.40 28.63 -21.99 % [+]
库存变化 864.80 1203.70 5885.80 -5379.50 新加坡元 - 百万 [+]
破产企业数量 69.00 45.00 507.00 7.00 公司 [+]
车辆注册 6254.00 5453.00 16204.00 653.00 [+]
领先经济指标 110.80 110.80 110.80 23.70 积分 [+]
互联网速度 20345.58 20174.80 20345.58 2170.47 KBps [+]
IP地址 1595352.00 1509471.00 1685917.00 433610.00 IP [+]
亲情服务 11.00 11.00 37.00 -58.00 [+]
竞争力指数 84.78 83.48 84.78 5.44 积分 [+]
竞争力排名 1.00 2.00 8.00 1.00 [+]
综合采购经理人指数 50.10 54.40 56.80 27.10 积分 [+]
营商环境 2.00 2.00 3.00 1.00 [+]
腐败指数 85.00 85.00 94.00 84.00 积分 [+]
腐败排名 3.00 4.00 9.00 1.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 工业生产.